Start In Park II

Druga edycja programu „Start in Park”, zorganizowana przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny we współpracy z Siecią Przedsiębiorczych Kobiet, była bezpłatnym przedsięwzięciem mającym na celu wsparcie szkoleniowo-mentoringowe oraz doradcze dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców z Subregionu Płockiego. W programie, który trwał od lutego do czerwca 2022 r., uczestniczyło 23 innowacyjne pomysły biznesowe. Uczestnicy mieli okazję nie tylko rozwinąć swoje pomysły biznesowe, ale także zdobyć wiedzę z zakresu marketingu, księgowości, prawa, zarządzania, pozyskiwania funduszy oraz sprzedaży. Kulminacyjnym momentem programu był Demo Day, podczas którego najlepsze startupy zostały nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi.