Start In Park II

Druga edycja programu "Start in Park", zorganizowana przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny we współpracy z Siecią Przedsiębiorczych Kobiet, była bezpłatnym przedsięwzięciem mającym na celu wsparcie szkoleniowo-mentoringowe oraz doradcze dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców z Subregionu Płockiego. W programie, który trwał od lutego do czerwca 2022 r., uczestniczyło 23 innowacyjne pomysły biznesowe....

Start In Park I

Pierwsza edycja programu akceleracyjnego Start in Park, zainicjowana przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet, była skierowana do przedsiębiorców oraz tych, którzy planowali założyć własny biznes. Program oferował ponad dwudziestu osobom z innowacyjnymi pomysłami szansę na bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach mentoringowych i networkingu. Wsparcie od doświadczonych...